Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ξύπνημαH πρώτη σου σκέψη
πίσω από τα κλειστά τα βλέφαρα,
"κάτι από σένα", 
έρχεται,

Kι όλα πάντοτε συμβαίνουν,
επιδιώκουμε, 
τυχαίως.

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

άνευ αμφιβολίας

Πίσω από τα μάτια σου έδυε ο ήλιος
γι αυτό δεν είδα καλά,
Aπό τα μάτια σου
η δικαιοσύνη με κυβερνά.
Άνευ αμφιβολίας,
μόνο η σιωπή τραγουδά
δυνατά.