Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ξύπνημαH πρώτη σου σκέψη
πίσω από τα κλειστά τα βλέφαρα,
"κάτι από σένα", 
έρχεται,

Kι όλα πάντοτε συμβαίνουν,
επιδιώκουμε, 
τυχαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: