Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Τρακτέρ                              Στην Μαρία Π.

Γρανγ, γρανγ
χρώμα πριν τώρα χώμα
γρανγ, γρανγ
ξεριζώνεις
ανώμαλα πετρώδη χώματα σπέρνεις
γρανγ, γρανγ
εκείθε όλη σου η ζωή 
διαβαίνεις

Γρανγ, γρανγ
πονεμένο σώμα
τι σπόρους χύνεις;
Τ’αυλάκια κοιμούνται νωρίς

Γρανγ, γρανγ
οι βροχές μας έχουν ξεχάσει
όποιο φεγγάρι και να ρωτήσει κανείς
γρανγ, γρανγ…
χωρίς νερό πώς να σπείρεις
ένα στεγνό πλατύ σώμα
γρανγ, γρανγ…
πονεμένο στόμα
τι σπόρους χύνεις
ν΄ανθίσει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: