Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΕπιστροφήΑποθίξ ζελεφίξ οβελίξ, μαθουσαλίξ, πανοραμίκ,
αλέλοπας μυπερών κοχικλικών απελεσμάτων
υγρή φωνή εδάφους εδάφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: