Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

In the delight of love

In the delight of love,
greenly moved by an innocent body
that held no warm,
externally hurt.

Live windows that disappear whenever the day has gone by.


24.09.09,
Brussels

Δεν υπάρχουν σχόλια: