Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Illusions

Is it enough?
Wavering in the open sea?
Without sailors, a boat of no river,
an unforgettable hope,
an old remembrance of a future event
that was born today for people of the past.


8.06.010

Δεν υπάρχουν σχόλια: